Windows Server  là hệ điều hành máy chủ mạnh mẽ nhất hiện nay. Với nền tảng web tăng cường, tích hợp ảo hóa, nó được thiết kế để tăng tính ổn định và uyển chuyển cho hạ tầng máy chủ của bạn trong khi vẫn giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí. Windows Server Standard với những công cụ mạnh mẽ cho phép bạn kiểm soát tốt hơn máy chủ của mình, xuyên suốt các tác vụ quản lý và cấu hình máy chủ. Thêm vào đó những tính năng bảo mật tăng cường vững chắc hóa hệ điều hành giúp bảo vệ an toàn dữ liệu và hệ thống mạng của bạn, đem lại một nền tảng độc lập vững chắc cho công việc kinh doanh của bạn.

Windows Server mang đến nhiều sự lựa chọn với các phiên bản chính:

  • Windows Server Enterprise.
  • Windows Server DataCenter.
  • Windows Web Server
  • Windows HPC (High-performance computing) Server
  • Windows Server for Itanium-based Systems.