Hệ điều hành Windows là hệ điều hành được hãng Microsoft phát triển theo ý tưởng giao tiếp người-máy qua các cửa sổ chứa biểu tượng, nên người dùng có thể dễ dàng thao tác bằng bàn phím (keyboard) hay chuột máy tính (mouse).

Với giao diện đồ họa thông qua hệ thống thực đơn và các hộp hội thoại  đa dạng, hệ điều hành Windows dễ sử dụng và tương đối dễ học.

3C Telecom cung cấp phần mềm bản quyền Windows 7, Windows 8 chính hãng