Dell PowerEdge T110 là máy chủ lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ cải thiện hiệu quả và năng suất công việc cho doanh nghiệp của bạn .Server Dell PowerEdge T110 cho phép chạy các ứng dụng, chia sẻ thông tin và truy cập dữ liệu từ bất kỳ máy trạm trong văn phòng.
Cho phép nhân viên truy cập email kinh doanh của mình từ bất kỳ máy tính kết nối Internet.
Chia sẻ tài liệu trên Internet trong một môi trường an toàn.
Chia sẻ máy tính để bàn cho các cuộc gọi hội nghị và các cuộc họp từ xa.

Server PowerEdge T110 là dòng server lý tưởng để cung cấp cho doanh nghiệp, đáp ứng sự linh hoạt truy cập, và nâng cao hiệu suất có thể kết hợp làm được nhiều việc, tất cả mà không cần thêm một nhân viên IT.