Server Dell R610 cung cấp quản lý đơn giản, thiết kế có mục đích và hiệu quả năng lượng kết hợp trong một máy chủ rack có thể giúp bạn quản lý tốt hơn doanh nghiệp của bạn.

Dell PowerEdge R610 được thiết kế tạo nên tính linh hoạt và hiệu suất cao, nó cung cấp nhiều công nghệ ảo hóa, quản lý hệ thống, và tính năng tiết kiệm năng lượng mà bạn cần bây giờ và khả năng mở rộng cần thiết thay đổi khi doanh nghiệp của bạn phát triển. Intel® 2-socket máy chủ 1U bộ xử lý dựa trên là lý tưởng cho các dữ liệu công ty các trung tâm và các trang web từ xa đó có yêu cầu, tính sẵn sàng từ máy chủ đơn hoặc kép bộ xử lý tại một giá trị tuyệt vời.

Hãy gọi cho 3CTelecom để biết thêm chi tiết.