Server Dell R510  là một máy chủ rack 2-Socket 2U, đặc tính quản lý tiên tiến, các tùy chọn RAID chi phí hiệu quả, và một sự cân bằng tuyệt vời của lưu trữ nội bộ, sự dư thừa và giá trị trong một khung nhỏ gọn.

Dung lượng lưu trữ nội bộ xuất sắc với lên đến 12 ổ đĩa cứng

Lựa chọn cấu hình khung gầm với 4, 8 hoặc 12 tùy chọn ổ cứng

Nâng cao tính sẵn sàng quản lý hệ thống có sẵn với Lifecycle Controller

Dòng máy chủ Server Dell R510 đã có mặt tại 3CTelecom. Hãy gọi điện ngay chúng tôi để biết thêm chi tiết.