Server Dell R420 là một máy chủ 1U hai-socket mạnh mẽ, có tính năng xử lý thế hệ tiếp theo và I / O tùy chọn linh hoạt.

Các R420 là một sự phù hợp tuyệt vời, chuyên email phòng ban, nhóm làm việc hợp tác, web hosting, thương mại điện tử và nộp và in trong môi trường không gian hạn chế và trong các trang web của bộ hoặc từ xa của các doanh nghiệp lớn và các tổ chức công cộng.

3CTelecom cung cấp dòng máy chủ Server Dell R420 với mức giá hợp lí và cạnh tranh nhất. Hãy gọi điện ngay chúng tôi để biết thêm chi tiết.