Server PowerEdge R210 là dòng máy chủ tối ưu cho doanh nghiệp. Dễ quản lý và đầy đủ các khả năng mở rộng, với hiệu suất và tính năng để chạy các ứng dụng và tạo thuận lợi cho việc chia sẻ và bảo mật dữ liệu, server Dell R210 là dòng máy chủ lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ và văn phòng ở xa nhau.

Server Dell PowerEdge R210 cung cấp một loạt các tùy chọn mang đến nhiều công cụ, hiệu suất xử lý và khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn..

Dell PowerEdge R210 đã được xây dựng trong ổ đĩa cứng dự phòng, mã hóa, tùy chọn bảo mật và bảo vệ dữ liệu, nguồn điện công suất thấp hơn và dễ triển khai.