Ram server (ram máy chủ) được thiết kế đặc biệt phù hợp với máy chủ server. Ram server là linh kiện khá quan trọng.

Ram server quyết định số lượng và kích cỡ chương trình  được chạy hay xử lý vào cùng một lúc cũng như lượng dữ liệu có thể truyền tải, xử lý ngay tức thời. Có nhiều loại ram server của các thương hiệu nổi tiếng: ram IBM, ram HP, ....