Raid Server được hiểu là "Redundant Array of Inexpensive Disks "(Hệ thống đĩa dự phòng). Máy chủ Server đây là hệ thống hoạt động bằng cách kết nối một dãy các ổ cứng có chi phí thấp lại với nhau để hình thành một thiết bị nhớ đơn có dung lượng lớn hỗ trợ hiệu quả cao và đáng tin cậy hơn so với các giải pháp trước đây.