Là các ứng dụng máy chủ của Microsoft được hỗ trợ trong Windows Server.

Gồm có: Project server, Mdaemon, Could Office, Visual,…