Văn phòng hoặc chi nhánh của bạn cần một máy chủ cung cấp sự sẵn có cần thiết và mở rộng để đáp ứng nhu cầu thay đổi kinh doanh của bạn? Server HP ProLiant ML310e là một máy chủ tower 4U single-socket lý tưởng cho các trang web từ xa và các chi nhánh của công ty chạy file / print, nhắn tin web, và các ứng dụng hoặc cơ sở dữ liệu. Nó tương thích với HP PS1810 Switch Series, mở rộng những lợi ích của HP Converged Infrastructure (CI) cho kết nối mạng liền mạch.

Server HP ProLiant ML310e v2 cung cấp HP iLO Management Engine là một tập hợp đầy đủ các đặc tính, tiêu chuẩn trên tất cả các máy chủ ProLiant. Bao gồm HP iLO, HP Agentless Management, HP Active Health System, HP Intelligent Provisioning, and HP Embedded Remote Support.