GPU (Graphic Proccessing Unit) là bộ xử lý chuyên dụng nhận nhiệm vụ tăng tốc trong việc xử lý đồ họa từ đơn giản đến phức tạp. Chip đồ họa phổ biến nhất là NVIDIA.