Triển khai dự án: "Mua sắm thiết bị phần cứng phục vụ cho việc xây dựng thư viện điện tử"

 Chủ đầu tư: VIỆN KHOA HỌC THANH  TRA – THANH TRA CHÍNH PHỦ

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGÀNH THANH TRA 

Viện Khoa học Thanh tra là đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ việc xây dựng chiến lược, chính sách và công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; giúp Tổng thanh tra tổ chức quản lý công tác khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra, góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra. Viện Khoa học Thanh tra có con dấu và tài khoản riêng, Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội

Các hạng mục gồm: lắp đặt máy chủ, máy tính đồng bộ, phần mềm bản quyền, giải pháp kỹ thuật, hệ thống mạng LAN, thiết bị văn phòng, ...

Viện khoa học thanh tra - thanh tra chính phủ

Mục tiêu của Dư án:

- Xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện điện tử theo hướng tiên tiến, hiện đại, toàn diện và đồng bộ trên các lĩnh vực của hoạt động thông tin – thư viện, phù hợp với xu hướng phát triển của Thư viện Việt Nam và thế giới.
- Xây dựng Thư viện điện tử, tiến tới xây dựng thư viện số, với những thiết bị và công nghê hiện đại, có khả năng kết nối với hệ thống thư viện công cộng nói riêng và các hệ thống thư viện khác nói chung trong cả nước; đồng thời hướng đến nhu cầu liên kết, chia sẽ, trao đổi nguồn lực thông tin giữa các thư viện trong ngành, ngoài ngành, khu vực và thế giới, tạo thành một mạng lưới toàn cầu.

Tiêu chí đầu tư: 

Hệ thống thư viện điện tử đáp ứng các tiêu chí: Tính bền vững; tính đồng nhất; khả năng mở rộng; tính mềm dẻo; khả năng sẳn sàng cao; tính hiệu quả. Đón đầu công nghệ, lựa chọn thiết bị công nghệ phù hợp với thời điểm đầu tư

Nội dung đầu tư của Dự án bao gồm:

- Phát triển hạ tầng công nghệ: Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và thiết bị công nghệ (theo số lượng và cấu hình được tư vấn).
- Phần mềm Thư viện điện tử - Thư viện số (Application Server)
- Đào tạo nguồn nhân lực cho dựa án Thư viện điện tử
 
Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cụ thể đề xuất giải pháp kỹ thuật dự án: