Cáp dữ liệu là bất kỳ phương tiện truyền thông nào cho phép truyền băng cơ sở từ máy phát đến máy thu, thích hợp với nhiều linh kiện máy chủ . Ví dụ là: Mạng truyền thông Cáp Ethernet Cáp vòng token Cáp đồng trục đôi khi được sử dụng làm cáp dữ liệu kỹ thuật số cơ sở, chẳng hạn như trong giao diện kỹ thuật số nối tiếp và thicknet và thinnet