Server IBM X3550 M4 với thiết kế tiên tiến: giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư và hiệu năng, giúp hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các ứng dụng quan trọng và triển khai điện toán đám mây. RAS và thời gian vận hành máy tuyệt vời giúp bạn dễ dàng triển khai, tích hợp, quản lý, và sửa chữa.

Tối ưu hóa chi phí và hiệu năng: IBM X3550 M4 là sự lựa chọn đúng đắn khi bạn cần một máy chủ để đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe về thời gian hoạt động của máy, hiệu quả hoạt động, mức độ linh hoạt I/O, chi phí đầu tư và mức độ ổn định. Máy chủ X3550 M4 cũng dễ dàng sử dụng, hỗ trợ tối đa cho bộ nhớ, tiết kiệm điện năng, sử dụng bộ vi xử lý dòng Intel Xeon E5-2600 tiên tiến nhất, đem lại công suất xử lý cao. Đáp ứng các ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp